• Energi generellt
 • Kärnkraft
 • Licensieringar
 • Säkerhetsanalys
 • Konstuktionsförutsättningar
 • Mekanisk integritet
 • Samfunktionsanalys (BoP)
 • Systemanalys
 • Felträdsanalyser
 • Författningssamlingar
 • Guider och krav
 • Team lead
 • Projektledning
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Konferenser
 • FMEA

Mer än 25 års erfarenhet

Dilot Energy & Analysis AB, DEA AB, bistår genom Torsten Dilot med specialistkunskap inom säkerhetsanalys, design och licensieringar inom energiområdet och då främst inom kärnkraft. DEA erbjuder också erfarenhet i team leading och bidrar med attityd och team spirit. Attityd och spirit, med fördel kombinerat med gott humör och nära till skratt, skapar kvalitet! Reguljära författningssamlingar är alltid är en central del och bas för arbetet.

DEA’s erfarenheter täcker även försvars- och MedTech-industrin, i synnerhet inom disciplinerna riskanalys och systemsäkerhet. DEA har också vana att utföra marknadsanalyser, inkluderat SWOT-analyser, för kommande teknologier. Normalt studeras då huvudparametrar som teknologi, marknad, team/organisation och finanser. DEA har ett unikt nätverk och anlitar vid behov andra specialister inom olika discipliner utifrån uppdragens art.

Mer än 25 års erfarenhet

Dilot Energy & Analysis AB, DEA AB, bistår genom Torsten Dilot med specialistkunskap inom säkerhetsanalys, design och licensieringar inom energiområdet och då främst inom kärnkraft. DEA erbjuder också erfarenhet i team leading och bidrar med attityd och team spirit. Attityd och spirit, med fördel kombinerat med gott humör och nära till skratt, skapar kvalitet! Reguljära författningssamlingar är alltid är en central del och bas för arbetet.

DEA’s erfarenheter täcker även försvars- och MedTech-industrin, i synnerhet inom disciplinerna riskanalys och systemsäkerhet. DEA har också vana att utföra marknadsanalyser, inkluderat SWOT-analyser, för kommande teknologier. Normalt studeras då huvudparametrar som teknologi, marknad, team/organisation och finanser. DEA har ett unikt nätverk och anlitar vid behov andra specialister inom olika discipliner utifrån uppdragens art.

 • Energi generellt
 • Kärnkraft
 • Licensieringar
 • Säkerhetsanalys
 • Konstruktions-
 • förutsättningar
 • Mekanisk integritet
 • Samfunktionsanalys (BoP)
 • Systemanalys
 • Författningssamlingar
 • Guider och krav
 • Team lead
 • Projektledning
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Konferenser
 • Felträdsanalyser
 • FMEA

Mer än 25 års erfarenhet

Dilot Energy & Analysis AB, DEA AB, bistår genom Torsten Dilot med specialistkunskap inom säkerhetsanalys, design och licensieringar inom energiområdet och då främst inom kärnkraft. DEA erbjuder också erfarenhet i team leading och bidrar med attityd och team spirit. Attityd och spirit, med fördel kombinerat med gott humör och nära till skratt, skapar kvalitet! Reguljära författningssamlingar är alltid är en central del och bas för arbetet.

DEA’s erfarenheter täcker även försvars- och MedTech-industrin, i synnerhet inom disciplinerna riskanalys och systemsäkerhet. DEA har också vana att utföra marknadsanalyser, inkluderat SWOT-analyser, för kommande teknologier. Normalt studeras då huvudparametrar som teknologi, marknad, team/organisation och finanser. DEA har ett unikt nätverk och anlitar vid behov andra specialister inom olika discipliner utifrån uppdragens art.

Seminarier och konferenser

Seminarier och konferenser


Torsten Dilot både gillar och har erfarenhet av att både hålla och arrangera föreläsningar, seminarier, workshops och presentationer.Shanghai - ICPVT-14 Conference 23-26 September, 2015 Pressure Vessel Technology - Presentation Design and AnalysisShanghai - East China University of Science and Technology 19 Oktober, 2015 - Föreläsning för studenterna om energi, kärnkraft och karriärerfarenheter

Västerås 21 April, 2016 - Seminarium och Workshop Energi nu och I framtiden – Ordförande för seminariet, Presentation - Post Fukushima Krav och åtgärder


Stockholm 28 April, 2016 - Seminarium i Sveriges Riksdag - Medarrangör, Presentation - Energy i allmänhet

Shanghai - ICPVT-14 Conference 23-26 September, 2015 Pressure Vessel Technology - Presentation Design and AnalysisShanghai - East China University of Science and Technology 19 Oktober, 2016 - Föreläsning för studenterna om energi, kärnkraft och karriärerfarenheter

Västerås 21 April, 2016 - Seminarium och Workshop Energi nu och I framtiden – Ordförande för seminariet, Presentation - Post Fukushima Krav och åtgärder


Stockholm 28 April, 2016 - Seminarium i Sveriges Riksdag - Medarrangör, Presentation - Energy i allmänhet

Ny kärnkraftsteknik för kommersiellt bruk – Gen IV

Torsten Dilot har även erfarenhet av nästa generations kärnkraft; Generation IV (Gen IV) reaktorer. Under senhösten 2015 gjorde en arbetsgrupp på Berotec, med Torsten som ledande specialist, en studie som skulle resultera i en rekommendation “go”, “no-go” eller “warning”, gällande ett nyutvecklat Gen IV reaktorkoncept. Studien innebar en djupare beskrivning och analys av teknologin inkluderat material, en bedömning av marknaden, organisationen hos företaget bakom reaktorn och finanser. Det genomfördes SWOT analyser på de fyra områdena, dvs teknologi, marknad, organisation och finanser, vilka beskrevs i detalj och rapporterades till kunden, ett europeiskt investment företag för hållbar energi.

Torsten är övertygad om att Gen IV reaktorer idag har en lovande framtid, då materialproblemen är i princip lösta. Speciellt ur miljösynvinkel bör Gen IV reaktorer ha en lovande framtid. Genom att använda Gen IV kärnreaktorer kan existerande kärnbränsleavfall återanvändas minst 25 gånger innan dess energiinnehåll är förbrukat. Resulterande mängd kärnbränsleavfall kommer också endast vara en bråkdel jämfört med dagens kärnbränsleavfall. Kärnkraft är också en klimatneutral och följaktligen en klimatvänlig energikälla. Sett ur ett tidsperspektiv om några tusen år kan kärnbränsleavfallet dessutom anses vara en förnybar energikälla.

Ny kärnkraftsteknik för kommersiellt bruk
– Gen IV

Torsten Dilot har även erfarenhet av nästa generations kärnkraft; Generation IV (Gen IV) reaktorer. Under senhösten 2015 gjorde en arbetsgrupp på Berotec, med Torsten som ledande specialist, en studie som skulle resultera i en rekommendation “go”, “no-go” eller “warning”, gällande ett nyutvecklat Gen IV reaktorkoncept. Studien innebar en djupare beskrivning och analys av teknologin inkluderat material, en bedömning av marknaden, organisationen hos företaget bakom reaktorn och finanser. Det genomfördes SWOT analyser på de fyra områdena, dvs teknologi, marknad, organisation och finanser, vilka beskrevs i detalj och rapporterades till kunden, ett europeiskt investment företag för hållbar energi.

Torsten är övertygad om att Gen IV reaktorer idag har en lovande framtid, då materialproblemen är i princip lösta. Speciellt ur miljösynvinkel bör Gen IV reaktorer ha en lovande framtid. Genom att använda Gen IV kärnreaktorer kan existerande kärnbränsleavfall återanvändas minst 25 gånger innan dess energiinnehåll är förbrukat. Resulterande mängd kärnbränsleavfall kommer också endast vara en bråkdel jämfört med dagens kärnbränsleavfall. Kärnkraft är också en klimatneutral och följaktligen en klimatvänlig energikälla. Sett ur ett tidsperspektiv om några tusen år kan kärnbränsleavfallet dessutom anses vara en förnybar energikälla.

Om Dilot Energy och Torsten Dilot

Torsten Dilot

Dilot Energy & Analysis AB (tidigare Consulting Dilot och Dilot Consulting AB), DEA AB, grundades av Torsten Dilot under 2004. Torsten Dilot är civilingenjör Teknisk Fysik med examen hösten 1987. Efter examen fick han anställning på ABB Atom i början av 1988. På ABB Atom, sedermera Westinghouse (1999), byggde han upp sin kunskap och erfarenhet inom kärnkraft. Efter 15 år på ABB Atom/Westinghouse handplockades Torsten till ett MedTech företag, Medical Products Octagon AB, på grund av hans erfarenheter som säkerhetsanalysexpert, vilket kräver att man är medveten om betydelsen av hög kvalitet.

Efter ungefär ett år som Manager Quality and Production på Medical Products Octagon, fortsatte han sin professionella karriär genom att grunda Dilot Consulting. När Torsten grundade Consulting Dilot återvände han till energibranschen i allmänhet och till kärnkraftsbranschen i synnerhet, inom vilken Torsten idag har ungefär 28 års erfarenhet. Idag är han Competence Area Manager Energy på DEA AB parallellt med sin roll som konsult inom olika tekniska branscher såsom energi- och kärnkraftsindustrin, MedTech och försvarsindustrin. Tidigare hade Torsten, genom sitt företag, samarbetsavtal med Berotec. Idag är DEA AB ett mer oberoende företag som samarbetar med andra företag, som t ex Berotec, Trovisio och ÅF.

Om Dilot Energy och Torsten Dilot

Torsten Dilot

Dilot Energy & Analysis AB (tidigare Consulting Dilot och Dilot Consulting AB), DEA AB, grundades av Torsten Dilot under 2004. Torsten Dilot är civilingenjör Teknisk Fysik med examen hösten 1987. Efter examen fick han anställning på ABB Atom i början av 1988. På ABB Atom, sedermera Westinghouse (1999), byggde han upp sin kunskap och erfarenhet inom kärnkraft. Efter 15 år på ABB Atom/Westinghouse handplockades Torsten till ett MedTech företag, Medical Products Octagon AB, på grund av hans erfarenheter som säkerhetsanalysexpert, vilket kräver att man är medveten om betydelsen av hög kvalitet.

Efter ungefär ett år som Manager Quality and Production på Medical Products Octagon, fortsatte han sin professionella karriär genom att grunda Dilot Consulting. När Torsten grundade Consulting Dilot återvände han till energibranschen i allmänhet och till kärnkraftsbranschen i synnerhet, inom vilken Torsten idag har ungefär 28 års erfarenhet. Idag är han Competence Area Manager Energy på DEA AB parallellt med sin roll som konsult inom olika tekniska branscher såsom energi- och kärnkraftsindustrin, MedTech och försvarsindustrin. Tidigare hade Torsten, genom sitt företag, samarbetsavtal med Berotec. Idag är DEA AB ett mer oberoende företag som samarbetar med andra företag, som t ex Berotec, Trovisio och ÅF.

Ulf Kruse

I had the honour of working with Torsten at Berotec. He was instrumental in the build-up of the Västerås office and a greatly appreciated consultant in the energy business area, especially within nuclear power production systems. Appreciated both by clients and fellow consultants. He became thought leader and Competence Area Manager of our Energy area and as such reported directly to me.

Torsten impressed me both by his expertise and contribution to clients but also as thought leader and by his network in the energy market. He single handedly organised network meetings in the Swedish Parliament, Energy Summits, Almedalen-seminars and published debate-articles in several large media regarding the energy subject. Torstens energy and drive combined with being a really nice person to be with made him an invaluable colleague and friend.

News

Torsten Dilot will, at coming Inspecta Nuclear Technology symposium in Stockholm the 16th - 17th November 2016, give a presentation about the topics Safety Analysis och System Safety. What challenges do we have in these fields regarding transition from power operational to service operation? What challenges are there regarding occurred incidents? How to interpret new requirements? Differences interpreting the consequences of the Fukushima accident in the world?

News

Torsten Dilot will, at coming Inspecta Nuclear Technology symposium in Stockholm the 16th - 17th November 2016, give a presentation about the topics Safety Analysis och System Safety. What challenges do we have in these fields regarding transition from power operational to service operation? What challenges are there regarding occurred incidents? How to interpret new requirements? Differences interpreting the consequences of the Fukushima accident in the world?

News

Torsten Dilot will, at coming Inspecta Nuclear Technology symposium in Stockholm the 16th - 17th November 2016, give a presentation about the topics Safety Analysis och System Safety. What challenges do we have in these fields regarding transition from power operational to service operation? What challenges are there regarding occurred incidents? How to interpret new requirements? Differences interpreting the consequences of the Fukushima accident in the world?

News

Torsten Dilot will, at coming Inspecta Nuclear Technology symposium in Stockholm the 16th - 17th November 2016, give a presentation about the topics Safety Analysis och System Safety. What challenges do we have in these fields regarding transition from power operational to service operation? What challenges are there regarding occurred incidents? How to interpret new requirements? Differences interpreting the consequences of the Fukushima accident in the world?

  Kontakt

  Dilot Energy and Analysis AB

 • Torsten Dilot
 • Competence Area Manager Energy
 • Värmlandsvägen 10
 • 722 44 Västerås
 • +46 (0)70 401 91 37
 • torsten.dilot@dilotenergy.com

Dilot Energy and Analysis AB

 • Torsten Dilot
 • Competence Area Manager Energy
 • Värmlandsvägen 10
 • 722 44 Västerås
 • +46 (0)70 401 91 37
 • torsten.dilot@dilotenergy.com